Projecte Aquí en parlem...

 
logo
Projecte Aquí en parlem...
per Direcció del - dimecres, 4 novembre 2015, 14:31
 


Tots els membres del Claustre de Professorat i des de totes les matèries treballarem el projecte Aquí en parlem... El desenvolupament integral de l’alumnat és un fet vital per al centre, i per això tenim l’obligació de respondre educativament tant a les seves demandes com a les de l’entorn. No podem restar aliens a la necessitat de treballar a les aules tot allò que envolta el món de les drogues.

La proposta pedagògica s’orientarà a fomentar una actitud crítica vers el consum de drogues, amb un èmfasi especial en la presa de decisions i la responsabilitat personal. Les activitats se centren en el treball del coneixement científic i pretenen afavorir la participació activa de l’alumnat, amb dinàmiques i situacions pròximes a la seva quotidianitat per fomentar la reflexió i el debat en els alumnes.

Aquí en parlem... és un projecte de prevenció primària del consum de drogues que pretén conscienciar els joves dels riscos que comporten a través de la ciència com a eix de la proposta, i parteix de l’afirmació que l’addicció és una malaltia.

Aquí en parlem... és un treball de la prevenció del consum de drogues des del vessant científic, entenent que és a través del coneixement real que ens podem acostar als joves i ajudar-los a fomentar una actitud crítica davant del consum de drogues.