PETICIÓ PRESSUPOSTOS NETEJA ANY 2017

 
logo
PETICIÓ PRESSUPOSTOS NETEJA ANY 2017
per Direcció del - dimecres, 16 novembre 2016, 14:07
 

CONTRACTACIÓ TIPUS MENOR DE NETEJA DEL CENTRE

 -ANY 2017-

La Secció d’institut Castelló d’Empúries  comunica que s’obre el període de presentació de pressupostos per a la neteja de l’institut.  El contracte tindrà la durada màxima d’un any (2017), sense pròrroga ni  revisió de preus.

Les empreses interessades poden posar-se en contacte amb la secretaria del centre ( telèfon 972 456 143 )  per tal de conèixer les característiques del centre i del servei que es demana.


Termini de presentació de pressupostos :  Del  16 de novembre al 16 de desembre de 2016 ambdós inclosos .

La consignació pressupostària per a aquesta contractació  no pot superar els 14.000 euros.


Jordi Serra Carol,  director del centre