MATERIAL ESCOLAR 2015-2016

 
logo
MATERIAL ESCOLAR 2015-2016
per Direcció del - dimecres, 29 juliol 2015, 11:41
 

RELACIÓ  DE   MATERIAL  PER  AL  CURS  2015-16


- Dues  llibretes  d’espiral  mida   foli que tinguin les pàgines classificades en colors diversos i que es puguin arrencar.  ( Tipus NoteBook)


-Llapis, una goma i una maquineta per fer punta.


-Bolígrafs blau, vermell i negre.


-Llapis de color  ( mínim 12 )  i retoladors.


-Tisores, cola en barra per a paper i regle.


-Un quadern de dibuix  DIN A4


-20 portafolis de plàstic.


-Una carpeta mida  foli amb tancament de gomes.


- Un carpesà.


-Una agenda escolar.


-Una flauta dolça.